كوتاه كردن مو و ناخن
كوتاه كردن ناخن هاي دست و پادر روز جمعه مستحب است.زيرا علاوه بر فضيلتي كه دارد موجب وسعت رزق و روزي مي شود از سويي ديگر مانع ديوانگي -خوره و پيسي در انسان مي شود.
امام صادق (ع) نيز فرموده اند:كوتاه كردن شارب موجب رفع غم و وسواس مي گردد.
همچنين كوتاه كردن موهاي زائد بدن هفته اي يك مرتبه ان هم در روز جمعه از مستحبات است.(در اين جا منظور از بين برداشتن موهاي زائد است نه اين كه موها را كوتاه كنيد چون در يك هفته موها خيلي كم رشد مي كنند.)

انگشتر عقيق و ياقوت
انگشتر عقيق و ياقوت علاوه بر ثوابي كه دارد براي حفظ انسان از خطرات موثر است و ترس را از بين مي برد .
معروف است كه عقيق از كوهي است كه بر يگانگي و رسالت رسول الله شهادت داده است.
يكي ديگر از خواص ياقوت كه امروزه ثابت شده است گرفتن اشعه ليزر از ياقوت است.

گياه خطمي
مستحب است كه در روز جمعه سر را با خطمي بشويند زيرا در مرحله ي اول از سنت پيامبر است و ديگر اين كه مانع از پيسي و ديوانگي مي گردد.